Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených holocaustem, z.s. (IČO 036 29 007).

Spolek je založen za účelem veřejně prospěšné všestranné podpory a péče o osoby dotčené holocaustem s cílem zkvalitnění jejich života zejména v seniorském období především ve smyslu podpory aktivit zaměřených na zabezpečení péče o tyto osoby.  Spolek je založen na principu dobrovolnosti, je samostatnou nepolitickou organizací, popsanou činnost vyvíjí v souladu s ust. § 214 a n. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění, a dalšími právními předpisy České republiky.

Stanovy: stáhnout pdf soubor 
Bankovní účet pro dary: 268604825/0300 (ČSOB)

Orgány spolku:
Členská schůze: Členové Spolku se schází alespoň jednou ročně na výroční schůzi, na které schválí výroční zprávu.
Výbor Spolku: Tomáš Pasternak Roman Lesný, Tomáš Töpfer, Charles Wiener, František Bányai
Kontrolní komise: David Borges, Josef Viktorjeník, Viola Jiráčková
Ověřovatel: Ladislav Prošek
Předseda výboru Spolku: František Bányai

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!