Odkazy

Hagibor – historická budova

Domov sociální péče Hagibor (DSPH) je jedním z jejích největších projektů. Hlavním posláním tohoto projektu je poskytovat široký výběr sociálních služeb seniorům, kteří přežili šoa. Patří sem zejména zajištění příjemného ubytování, sociální a ošetřovatelská péče, kvalitní strava, sociálně-terapeutické služby, skupinové a individuální aktivity. Speciální důraz je kladen na individuální přístup ke každému člověku a zachování lidské důstojnosti i v nepříznivých životních situacích.

 

 

 

Podporujeme Domácí péči EZRA

Komplexní domácí péče EZRA (dále jen KDP EZRA) je nestátní zdravotnické zařízení které poskytuje registrovanou terénní sociální službu Osobní asistence. Klienti KDP EZRA mohou využívat propojenou formu zdravotní a sociální péče v přirozeném sociálním prostředí podle individuálních potřeb.

 

 

 

Podporujeme Nadační fond obětem holocaustu

 

Pomáháme při instalaci Stolpersteine

Doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“ (pohledem), jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu a nacistického režimu. Projekt německého umělce Guntera Demniga, který první kámen položil 16. prosince 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. Pokládá je dodnes po celé Evropě. Od roku 2008 se Stolpersteine nacházejí i v chodnících ve městech v České republice. V Praze je dne přibližně 320 Stolpersteine.

 

 

 

pohlednice2

Welcome to our website of “Old Jewish Postcards of Europe.”
This site has hundreds of postcards and photographs of Jewish interest, including synagogues and life in Jewish communities, mostly between the years 1883 – 1933.

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!